Domov » Všetko o nakupovaní

Všetko o nakupovaní

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Predávajúcim internetového obchodu je spoločnosť:

EQUISTYLE s.r.o.
IČO:      45676445
DIČ:      2023083744
IČ DPH: SK2023083744
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 66643/B.  

Adresa sídla firmy:
Hlavná 239
900 41 Rovinka Slovensko

Tel.: 02 / 212 933 44
E-mail: info@farnam.sk

Číslo účtu: 1099826009/1111 - UniCredit Bank

Zodpovedný vedúci: Andrea Blahutová
Mobil: 0948 402 798

Na Vaše e-maily Vám radi odpovieme počas otváracích hodín:
Pondelok: 10.00 – 18.00 hod.
Utorok: 10.00 – 20.00 hod.
Streda: 10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok: 10.00 – 20.00 hod.
Piatok: 10.00 – 18.00 hod.
Sobota: 10.00 – 18.00 hod.
Nedeľa: Zatvorené

1.2. Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť:
Animal Central, spol. s r.o., se sídlem: Březiněveská 134, 250 64 Hovorčovice, Česká republika, IČ: 27927393

1.3. Používaním www stránok internetového obchodu www.equistyle.sk  kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami a dôkladne sa s nimi oboznámil. Zároveň kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa § 7 ods.4,pís.b zákona č.428/2002 Z.z., t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.4. Spoločnosť Equistyle, spol. s r.o. si zároveň vyhradzuje právo jednostrannej zmeny predajných cien v závislosti na vývoji kurzu Eura k voľne zameniteľným menám, zmenám cien dodávateľov a vývoja tuzemskej ekonomiky, bez upovedomenia kupujúceho. Platné znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

1.5. Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07, Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 02/ 58272 172
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar si môže kupujúci objednať viacerými spôsobmi:

  • prostredníctvom internetovej stránky www.farnam.sk
  • e-mailom na adrese info@farnam.sk
  • telefonicky, na čísle 02 / 212 933 44
  • písomnou formou, zaslaním objednávky na našu adresu
  • osobne, priamo v predajni Equistyle, Hlavná 239, 900 41, Rovinka

2.2. Odoslaním objendávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.3. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky počas pracovných dní do 24 hodín, prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

2.4. Všetky objednávky, ktoré boli potvrdené sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.

2.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu.

2.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku tovaru do 24 hodín po jej potvrdení a to buď e-mailom na adresu info@farnam.sk ( v predmete mailu je potrebné uviesť STORNO ), alebo telefonicky na čísle 02/ 436 361 34 pokiaľ sa objednávka nachádza v stave „PRIJATÁ“. Ak kupujúci za tovar zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 15 dní od doručenia zrušenia od objednávky.

2.7. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa zo zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet do 15 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.6. Objednaný tovar ostáva majetkom firmy EQUISTYLE, spol. s r.o. až do úplného zaplatenia kupujúcim.

3. Ako nakupovať

3.1 Pred nákupom v internetovom obchode www.farnam.sk nie je nutné sa zaregistrovať.

3.2. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnická osoba, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla firmy vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3.3. Ak kupujúci zabudne svoje prihlasovacie heslo, alebo meno, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Pokiaľ si chce zmeniť heslo, musí sa prihlásiť pod svojim pôvodným prihlasovacími údajmi a môže si heslo zmeniť.

3.4. internetový obchod www.farnam.sk je rozdelený do viacerých hlavných kategórií, z ktorých niektoré majú svoje podkategórie a aj ďalšie varianty.

3.5. Pri každom tovare je uvedený stručný popis, cena s DPH a pri niektorých výrobkoch aj podrobný popis.

3.7. Pri názve tovaru môžu byť uvedené aj ďalšie informácie, napríklad Novinka, Akcia ...

3.8. Po prihlásení je možné tovar pridávať jednotlivo do nákupného košíka a meniť počet kusov. Pokiaľ chce kupujúci tovar z nákupného košíka odstrániť, klikne na ikonu zmazať a tovar bude odstránený z nákupného košíka.

3.9. Po ukončení objednávky ju kupujúci potvrdí a obratom podľa bodu 2.3 predávajúci potvrdí prijatie objednávky.

3.10. O jej priebehu sa môže kupujúci priebežne informovať po každom prihlásení sa do internetového obchodu.

3.11. Lehota na dodanie tovaru je 5-7 pracovných dní vrátane doručenia dovaru prostredníctvom Slovenskej pošty ( 2dni ).

4. Platobné podmienky

4.1. Ceny uvedené v našom cenníku sú platné odo dňa jeho zverejnenia a strácajú platnosť dňom vydania nového cenníka.

4.2. Všetky ceny výrobkov sú uvedené s DPH.

4.3. Tovar bude odovzdaný kupujúcemu po zaplatení objednávky v hotovosti priamo v predajni Equistyle, resp. bude odoslaný formou dobierky kuriérom, alebo rozvozom Equistyle Express. Po predchádzajúcej dohode je možný odber na faktúru. V takomto prípade bude tovar odoslaný zákazníkovi po uhradení faktúry na účet predávajúceho.

4.4. Pri zasielaní tovaru na dobierku vám bude objednávka zaslaná na adresu uvedenú kupujúcim a ten ju zaplatí až po jej prevzatí.

4.5. V prípade posielania tovaru prostredníctvom kuriéra bude kupujúcemu tovar doručený (počas pracovných dní) do 24 hodín a k cene tovaru mu bude pripočítaný paušálny poplatok vo výške 3,90€ /cena vrátane DPH/. Kuriér Vám tovar doručí priamo k Vám. V prípade nadrozmerných zásielok nad 15kg je paušálny poplatok dojednaný individuálne telefonicky s kupujúcim. Pre všetky objednávky nad 500€ je doručenie tovaru bezplatné. V prípade dodania tovaru rozvozom Equistyle EXPRESS, bude kupujúcemu doručený tovar do 24 hodín, resp. v termíne podľa dohody. Služba Equistyle express je bezplatná. /BA a okolie/

4.6. Pri zaslaní tovaru rozvozom bude tovar dovezený na vopred dohodnuté odberné miesto a zaplatený pri jeho prevzatí. Doklad o kúpe obdrží kupujúci spoločne s dodaným tovarom.

4.7. V prípade nevyzdvihnutia zásielky si vyhradzuje firma Equistyle spol. s r.o. právo vyúčtovať zákazníkovi obojstranné poštovné a prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby Slovenská pošta.

4.8. Spolu s tovarom je kupujúcemu doručená aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

5. Informácie o tovare

5.1. Informácie o dostupnosti konkrétneho tovaru sú uvedené individuálne pri každom výrobku a je označená spôsobmi:

Pri hlavnom produkte v kolonke na sklade je uvedené: 1) áno – tovar je dostupný ihneď k odberu v predajni a je možné ho expedovať do 24 hodín. 2) nie - tovar nie je dostupný k okamžitému odberu, ale na objednávku. Predávajúci telefonicky, alebo mailom upresní možnosť a dobu dodania uvedeného tovaru.

Pri variantoch je individuálne označenie: 3) skladom – tovar je dostupný ihneď k odberu v predajni a je možné ho expedovať do 24 hodín. 4) nie je skladom – tovar nie je dostupný k okamžitému odberu, ale na objednávku.

Predávajúci telefonicky, alebo mailom upresní možnosť a dobu dodania uvedeného tovaru.

5.2. Po vybavení objednávky predávajúci mailom, alebo telefonicky upovedomí kupujúceho o odoslaní tovaru na dobierku.

5.3. Na výrobky pri ktorých je uvedené akcia, sa už ďalšia zľava nevzťahuje, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

5.4 Výrobky, pri ktorých je uvedené výpredaj sú k dispozícii do vypredania zásob a nie je možné ich doobjednať.

5.5. Zasielané krmivá a vitamínové prípravky majú expiračnú dobu min. 1 mesiac pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielku odošleme až po odsúhlasení kupujúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Firma Equistyle, spol s r.o. garantuje výmenu tovaru, alebo vrátenie zaplatenej sumy podľa nasledujúcich ustanovení:

6.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji do 7 pracovných dní. Doba na odstúpenie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.3. Kupujúci telefonicky, alebo mailom upozorní predávajúceho o svojom rozhodnutí. Pokiaľ sa rozhodne tovar vrátiť, môže doručiť osobne, alebo ho poslať na našu adresu Equistyle, spol. s r.o., Hlavná 239, 900 41, Rovinka. Tovar je dôležité poslať doporučene a poistiť ho, nakoľko predávajúci neručí za jeho poškodenie, prípadne straty počas prepravy. Tovar poslaný na dobierku neakceptujeme.

6.4. Kupujúceho žiadame, aby bol tovar čistý, nepoškodený, nepoužívaný a s vysačkami, spolu s originálom faktúry (daňového dokladu).

6.5. O prijatí reklamácie formou balíka, informuje predávajúci kupujúceho mailom, alebo telefonicky.

6.6. Predávajúci sa zaväzuje pri oprávnenom odstúpení od zmluvy vrátiť celú sumu za tovar kupujúcemu a to najneskôr do 15-tich dní priamo v predajni, alebo bankovým prevodom na účet kupujúceho.

7. Reklamácie

7.1. Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom určené inak. Predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku, alebo jeho časti, pokiaľ je spôsobené nesprávnym užívaním.

7.4. Pokiaľ kupujúci zistí pri prebraní zásielky mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť telefonicky, prípadne mailom oznámiť predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

7.5. Kupujúci je povinný doručiť na reklamáciu tovar spolu s originálom dokladu o kúpe. Reklamovaný tovar môže poslať poštou, vtedy náklady hradí kupujúci, alebo ho môže doručiť osobne na adresu sídla spoločnosti.

7.6. Predávajúci môže odmietnuť prevziať na reklamáciu silne znečistený tovar a tovar bez dokladu o kúpe.

7.6. O prijatí reklamácie formou balíka, informuje predávajúci kupujúceho mailom, alebo telefonicky.

7.7. Predávajúci po prijatí reklamácie vypíše kupujúcemu najneskôr do 5-tich dní Reklamačný list s presným uvedením poškodenia tovaru a dôvodu reklamácie, riadne ho potvrdí a originál dokladu odovzá kupujúcemu.

7.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočitáva čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, respektíve doporučenou poštou reklamačný protokol.

7.9. Priebežný stav reklamácie si môže kupujúci skontrolovať telefonicky, alebo prostredníctvom mailu info@farnam.sk v čase otváracích hodín uvedených v bode 1.1.

7.10. Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné.

7.11. Predávajúci zároveň zabezpečuje v sídle spoločnosti aj záručný a pozáručný servis predávaného tovaru.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Používaním internetového obchodu www.farnam.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, listová zásielka...) odvolať.

8.2. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zúčtovaniu vašej platby za zakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s vami. Umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho.

8.3. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

8.4. Kupujúci je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a neposkytovať ho tretej osobe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe.

8.5. Aktualizáciu osobných údajov môže kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

8.6. V prípade ak kupujúci heslo, alebo prihlasovacie meno zabudne, kontaktujte nás telefonicky, prípadne prostredníctvom mailu uvedeného v bode 1.1.

8.7. Od záruky bezpečnosti si firma Equistyle, spol s r.o. vyhradzuje právo odstúpiť, v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. číslach 02 / 212 933 44, prípadne e-mailom na adrese info@farnam.sk.

Prihlásenie

asas

Prihlásenie

Registrácia nového zákazníka
Zabudnuté heslo